Widget pro GDPR Double Opt-In Process

K čemu jej využijete?

Chtěli byste i dál nabízet zákazníkům vašich stránek možnost přihlásit se k odběru newsletteru (a stát se vašimi pravidelnými zákazníky, ale nevíte jak na to, abyste neporušovali GDPR? Mezi požadavky GDPR patří platný souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům. Jednou z možností, jak souhlas ověřit je double opt-in. Je to jednoduchý proces, kde uživateli na uvedenou emailovou adresu přijde email s žádostí o potvrzení udělení souhlasu např. kliknutím na link. Ověří se tím zároveň, že majitel emailové schránky od vás chce nějaké informace skutečně dostávat.

Incomaker nabízí více možností, jak se s GDPR vypořádat a nejjednodušší z nich je právě tento widget, který umožní návštěvníkovi stránek přihlásit se k odběru newsletteru v souladu s GDPR.

Co byste měli udělat vy?

1. Ve Všechny návrhy klikněte na Nastavit formulář pro přihlašování k newsletterům:

Na následující stránce vám bude k dispozici Kód pro registrační doplněk:

Vložte jej na vaše webové stránky tam, kde chcete, aby se návštěvníci přihlašovali k odběru newsletteru.

 

2. V dalším kroku si nastavte šablonu mailu. Můžete si vytvořit vlastní nebo si vybrat z předpřipravených šablon.

Pokud budete vytvářet vlastní šablonu, v emailu by mělo být uvedeno s čím zákazník souhlasí a nezapomeňte vložit zástupný text "Souhlas s GDPR".

 

3. Nyní už zbývá nastavit jen “landing page. Na ni bude uživatel přesměrován po potvrzení souhlasu v mailu. Opět si můžete vytvořit vlastní nebo použít některou z předpřipravených.

Pokud máte na svch stránkách vlastní landing page, jenom vložte URL do řádku pod editorem. Uživatel pak bude automaticky přesměrován na ni.

A už máte všechno nastavené a můžete se těšit na nové zákazníky.

 

Co by měli udělat zákazníci?

Pokud návštěvníky zaujmou vaše stránky a chtějí dostávat například vaše newslettery, mohou se přihlásit k odběru kliknutím na kód pro registrační doplněk, který jste předtím na stránky vložili.

V následujícím kroku si vyberou, o čem chtějí být informováni (vyberou si rozesílkový segment) a vyplní svoji emailovou adresu.

 

Ihned automaticky obdrží email, s žáddostí o souhlas se zpracováním osobních dat (ten, který jste nastavovali v kroku 2). Pokud souhlas udělí kliknutím na tlačítko Uděluji souhlas, budou přesměrováni na vaši landing page(viz krok 3).

Zároveň se v Incomakeru vytvoří kontakt na zákazníka a do karty kontaktu se zaznamená datum udělení souhlasu.

 

Šablonu mailu i landing page můžete kdykoliv upravit v Kampaně/Automatizace: