Odmítnuté emaily

Odmítnuté emaily (email bounces) jsou emaily, které cílový server nepřijal. Rozlišujeme měkká odmítnutí (soft bounces), tj. dočasná odmítnutí, která se zpravidla časem sama vyřeší. Nejčastějším příkladem je plná schránka příjemceTvrdá odmítnutí znamenají trvalý problém, např. neexistující adresa.

Posílání emailů na odmítající adresy je nežádoucí emailová praktika, která může poškodit doručitelnost vašich mailů. Z toho důvodu nejenže vás Incomaker informuje o mírách odmítnutí vašich mailů, ale také automaticky ukončí zasílání emailů na odmítnuté adresy po několika pokusech.

Odmítnuté emaily