Odložená kampaň

Incomaker umožňuje plánovat různé akce na různý čas. Typickým případem je příprava rozesílky mailingu či příspěvku do sociálních sítí a odložení jejího odeslání na příhodnější dobu. Toto lze provést buď ručně, kdy si uživatel nastaví čas odeslání místo odeslání kampaně či automatizovaně.

Pokud chcete provést odložení kampaně (či jejího kroku), na konci průvodce její tvorbou zvolte čas a klikněte na Naplánovat místo Poslat a dokončit (jež provede odeslání okamžitě).

Odložená rozesílka

Pokud systém nasbíral o zákaznické bázi dostatek informací, doporučuje automaticky optimální čas rozesílky a to buď plošně přes všechny kontakty nebo pro jednotlivé kontakty individuálně.