Import kontaktů

Incomaker umožňuje importovat různé druhy dat z různých zdrojů a sychronizovat svůj datový obsah s různými systémy. Jedním z častých případů je import kontaktů z jiného systému či z XLS souboru. Incomaker dokáže importovat soubory Excelu a CSV.

V sekci Kontakty  je tlačítko Import kontaktů.

Po kliknutí na něj se objeví formulář.

Import kontaktů

Obsahuje první řádek názvy sloupců?

Pokud první řádek obsahuje např. nadpisy, měl by jej Incomaker ignorovat?

Přepsat všechny emailové odběry (subscription)?

Pokud už máte v systému naimportovány nějaké kontakty a nyní je chcete pouze aktualizovat, pravděpodobně nechcete přepsat např. stav lidí, kteří už se přes Incomaker odhlásili. Takovým by v případě zvolení této možnosti začaly chodit maily, což je stav nežádoucí. Pokud nastavíte u této volby Ano, soubor se naimportuje přesně tak, jak je vložen, tj. případné předtím nastavené hodnoty v Incomakeru budou ztraceny. Pokud ponecháte Ne, v případě konfliktu mezi importovaným souborem a stavem v systému bude ponechána hodnota v Incomakeru.

Přemazat dosavadní zařazení těchto kontaktů do segmentů?

Podobně jako u předchozí volby, i zde jde o změnu stavu kontaktů, které už jsou v systému uloženy. Pokud je u nich už nějak nastavena segmentace a tato volba bude nastavena na Ano, stávající nastavení bude přepsáno tím, co je v importním souboru. Jinak bude ponechán stav v Incomakeru.

Vyberte identifikátor kontaktu

Zde lze vybrat hodnotu, která jednoznačně identifikuje kontakt, který importujete. Musí být v rámci vaší databáze unikátní. Nejčastěji se používá emailová adresa, telefon nebo lze použít např. číslo kontaktu, pokud jej ve vaší databázi máte.

Výběr přiřazení sloupců

Nad každým importovaným sloupcem je ovládací prvek se seznamem sloupců, kde vyberete příslušné pole, kam se mají data z vybraného sloupce vložit. Pokud pro některý sloupec pole nevyberete, při importu se přeskočí. Pro opakovaný import je důležité, že se Incomaker učí, takže jednou provedené přiřazení polí si bude pamatovat a není nutné jej nastavovat znovu (ledaže by došlo k modifikaci struktury importovaného souboru). Společně s kontakty můžete importovat i statické segmenty, do kterých jsou přiřazeny.

Import kontaktů